Leksykon wystawowy

Champion (CH) – tytuł umieszczany w rodowodzie przed pełnym imieniem kota. Aby uzyskać ten tytuł kot musi uzyskać wymaganą ilość punktów (93/100) i otrzymać 3 razy Certificat d’Aptitude au Championnat de Beauté (CAC), od 3 różnych sędziów, na 3 krajowych lub międzynarodowych wystawach.

Premier/Premior (PR) – tytuł umieszczany w rodowodzie przed pełnym imieniem kota. Aby uzyskać ten tytuł kot musi uzyskać wymaganą ilość punktów (93/100) i otrzymać 3 razy Certificat d’Aptitude au Premium de Beauté (CAP), od 3 różnych sędziów, na 3 krajowych lub międzynarodowych wystawach.

International Champion (IC) – tytuł umieszczany w rodowodzie przed pełnym imieniem kota. Aby uzyskać ten tytuł kot musi uzyskać wymaganą ilość punktów (95/100) i otrzymać 3 razy Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté (CACIB), od 3 różnych sędziów, na 3 międzynarodowych wystawach, w 2 różnych krajach.

International Premier/Premior (IP) – tytuł umieszczany w rodowodzie przed pełnym imieniem kota. Aby uzyskać ten tytuł kot musi uzyskać wymaganą ilość punktów (95/100) i otrzymać 3 razy Certificat d’Aptitude au Premium International de Beauté (CAPIB), od 3 różnych sędziów, na 3 międzynarodowych wystawach, w 2 różnych krajach.

Grand International Champion (GIC) – tytuł umieszczany w rodowodzie przed pełnym imieniem kota. Aby uzyskać ten tytuł kot musi uzyskać wymaganą ilość punktów (96/100) i otrzymać 6 razy Certificat d’Aptitude au Grand Championnat International de Beauté (CAGCIB), od 3 różnych sędziów, na 6 międzynarodowych wystawach, w 3 różnych krajach lub otrzymać 8 razy Certificat d’Aptitude au Grand Championnat International de Beauté (CAGCIB), od 4 różnych sędziów, na 8 międzynarodowych wystawach, w 2 różnych krajach.

Grand International Premier/Premior (GIP) – tytuł umieszczany w rodowodzie przed pełnym imieniem kota. Aby uzyskać ten tytuł kot musi uzyskać wymaganą ilość punktów (96/100) i otrzymać 6 razy Certificat d’Aptitude au Grand Premium International de Beauté (CAGPIB), od 3 różnych sędziów, na 6 międzynarodowych wystawach, w 3 różnych krajach lub otrzymać 8 razy Certificat d’Aptitude au Grand Premium International de Beauté (CAGPIB), od 4 różnych sędziów, na 8 międzynarodowych wystawach, w 2 różnych krajach.

European Champion (EC) – tytuł umieszczany był w rodowodzie przed pełnym imieniem kota. Dnia 01.01.2009 ten tytuł został zastąpiony tytułem Supreme Champion.

Supreme Champion (SC) – tytuł umieszczany w rodowodzie przed pełnym imieniem kota. Aby uzyskać ten tytuł kot musi uzyskać wymaganą ilość punktów (97/100) i otrzymać 9 razy Certificat d’Aptitude au Championnat Suprême de Beauté (CACS), od 3 różnych sędziów, na 9 międzynarodowych wystawach, w 3 różnych krajach LUB otrzymać 11 razy Certificat d’Aptitude au Championnat Suprême de Beauté (CACS), od 6 różnych sędziów, na 11 międzynarodowych wystawach, w 2 różnych krajach.

European Premier/Premior (EP) – tytuł umieszczany był w rodowodzie przed pełnym imieniem kota. Dnia 01.01.2009 ten tytuł został zastąpiony tytułem Supreme Premier.

Supreme Premier/Premior (SP) – tytuł umieszczany w rodowodzie przed pełnym imieniem kota. Aby uzyskać ten tytuł kot musi uzyskać wymaganą ilość punktów (97/100) i otrzymać 9 razy Premium (CAPS), od 3 różnych sędziów, na 9 międzynarodowych wystawach, w 3 różnych krajach LUB otrzymać 11 razy Certificat d’Aptitude au Premium Suprême de Beauté (CAPS), od 6 różnych sędziów, na 11 międzynarodowych wystawach, w 2 różnych krajach.

FIFe American Champion (FAC) – tytuł umieszczany w rodowodzie przed pełnym imieniem kota.

FIFe American Premier/Premior (FAP) – tytuł umieszczany w rodowodzie przed pełnym imieniem kota.

National Winner (NW) – tytuł umieszczany w rodowodzie przed pełnym imieniem kota i przed innymi tytułami klasy Champion / Premier. W każdym kraju może zdobyć ten tytuł maksymalnie 15 kotów każdego roku kalendarzowego. Każdy członek FIFe decyduje indywidualnie, na jakich zasadach przyznawany jest tytuł.

World Winner (WW) – tytuł (wraz ze wskazaniem roku, w którym został zdobyty) umieszczany w rodowodzie przed pełnym imieniem kota i przed innymi tytułami klasy Champion / Premier. Otrzymuje go każdy kot, który wygrał Best in Show na wystawie światowej.

W Wystawie Światowej mogą brać udział koty ras w pełni uznanych i koty domowe, które w ciągu 13 miesięcy poprzedzających wystawę zdobyły w przypadku kociąt: BIV / Nom BIS / 3 x Ex 1, w przypadku młodzieży BIV / Nom BIS / 3 x Ex 1, w przypadku kotów dorosłych BIV / Nom BIS lub wyższy, w przypadku kotów domowych Nom BIS. Mogą w niej również wziąć udział koty z tytułem International Champion / Premier lub wyższym oraz koty domowe z tytułem Distinguished Show Merit.

Scandinavian Winner (SW) – tytuł umieszczany w rodowodzie przed pełnym imieniem kota i przed innymi tytułami klasy Champion / Premier. Tytuł ten przyznawany na wystawie, którą raz do roku może zorganizować Skandynawia (Szwecja lub Norwegia). Wystawa organizowana jest zgodnie z zasadami Wystawy Światowej.

Junior Winner (JW) – tytuł umieszczany w rodowodzie po pełnym imieniu kota. Aby uzyskać ten tytuł kot musi wygrać co najmniej 5 razy Best in Show (BIS) w klasach 11-12.

Distinguished Merit (DM) – tytuł umieszczany w rodowodzie po pełnym imieniu kota. Kotka uzyskuje ten tytuł jeśli co najmniej 5 jej potomków osiągnie tytuł IC/IP lub wyższy. Dla kocura liczba potomków koniecznych dla uzyskania tytułu wynosi 10.

Distinguished Show Merit (DSM) – tytuł umieszczany w rodowodzie po pełnym imieniu kota. Aby uzyskać ten tytuł, kot musi wygrać co najmniej 10 razy Best in Show (BIS) lub Best in Show Opposite Sex (BOS) w klasach 1-10 lub 14. Najkrótszy okres zdobycia kwalifikacji do tego tytułu to dwa lata i jeden dzień.

Distinguished Variety Merit (DVM) – tytuł umieszczany w rodowodzie po pełnym imieniu kota. Aby uzyskać ten tytuł kot musi wygrać co najmniej 10 razy BIV w klasach 1-12. Najkrótszy okres zdobycia kwalifikacji do tego tytułu to dwa lata i jeden dzień.

Best in Variety (BIV) – odznaczenie przyznawane na wystawie dla najlepszego kota w danej grupie kolorystycznej. Porównywane są koty bez względu na wiek i płeć, pod warunkiem obecności co najmniej 3 kotów w tej samej grupie kolorystycznej, a w przypadku większej ilości rywalizujących kotów możliwe jest przyznanie maksymalnie 3 tytułów BIV (kocięta, juniorzy i koty dorosłe).

Best in Show (BIS) – każdy sędzia ma prawo nominować jednego z sędziowanych przez siebie kotów każdej z grup (dorosły kocur, dorosła kotka, dorosły kastrat, dorosła kastratka, młodzież bez podziału ze względu na płeć, kocięta bez podziału na płeć). Aby dostać nominację do Best in Show, kot musi zdobyć co najmniej 97 punktów podczas oceny. W każdej kategorii (I, II, III, IV) można przydzielić 6 tytułów Best in Show (BIS), zgodnie z wymienionymi wcześniej grupami. Koty, które otrzymują tytuł Best in Show (BIS), wybierane są drogą jawnego głosowania – każdy sędzia może oddać jeden głos, żaden sędzia nie może wstrzymać się od głosu.

Best in Show Opposite Sex (BOS) – o ten tytuł konkurują ze sobą kocur i kotka / katrat i katratka z tytułem Best in Show (BIS).

Klasy wystawowe

Klasa 1 – Supreme Champion (European Champion/FIFe American Champion). Kot wystawiany w tej klasie otrzymuje ocenę sędziowską z adnotacją Prize of Honour.

Klasa 2 – Supreme Premier (European Premier/FIFe American Premier). Kot wystawiany w tej klasie otrzymuje ocenę sędziowską z adnotacją Prize of Honour.

Klasa 3 – Grand International Champion. Klasa otwarta dla kotów, które uzyskały już tytuł Grand International Champion. W tej klasie koty zdobywają certyfikaty Certificat d’Aptitude au Championnat Suprême de Beauté (CACS) umożliwiające zdobycie tytułu Supreme Champion.

Klasa 4 – Grand International Premier. Klasa otwarta dla kastrowanych kotów, które uzyskały już tytuł Grand International Premier. W tej klasie koty zdobywają certyfikaty Certificat d’Aptitude au Premium Suprême de Beauté (CAPS) umożliwiające zdobycie tytułu Supreme Premier.

Klasa 5 – International Champion. Klasa otwarta dla kotów, które uzyskały już tytuł International Champion. W tej klasie koty zdobywają certyfikaty Certificat d’Aptitude au Grand Championnat International de Beauté (CAGCIB) umożliwiające zdobycie tytułu Grand International Champion.

Klasa 6 – International Premier. Klasa otwarta dla kotów, które uzyskały już tytuł International Premier. W tej klasie koty zdobywają certyfikaty Certificat d’Aptitude au Grand Premium International de Beauté (CAGPIB) umożliwiające zdobycie tytułu Grand International Premier.

Klasa 7 – Champion. Klasa otwarta dla kotów, które uzyskały już tytuł Champion. W tej klasie koty zdobywają certyfikaty Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté (CACIB) umożliwiające zdobycie tytułu International Champion.

Klasa 8 – Premier. Klasa otwarta dla kastrowanych kotów, które uzyskały już tytuł Premier. W tej klasie koty zdobywają certyfikaty Certificat d’Aptitude au Premium International de Beauté (CAPIB) umożliwiające zdobycie tytułu International Premier.

Klasa 9 – Otwarta. Klasa otwarta dla kotów, które ukończyły 10 miesięcy. W tej klasie koty zdobywają certyfikaty Certificat d’Aptitude au Championnat de Beauté (CAC) umożliwiające zdobycie tytułu Champion.

Klasa 10 – Kastraty. Klasa otwarta dla kastrowanych kotów, które ukończyły 10 miesięcy. W tej klasie koty zdobywają certyfikaty Certificat d’Aptitude au Premium de Beauté (CAP) umożliwiające zdobycie tytułu Premier.

Klasa 11 – Młodzież (7-10 miesięcy). Klasa otwarta dla kotów, które ukończyły już 7 miesięcy, ale nie osiągnęły jeszcze wieku 10 miesięcy.

Klasa 12 – Kocięta (4-7 miesięcy). Klasa otwarta dla kotów, które ukończyły już 4 miesiące, ale nie osiągnęły jeszcze wieku 7 miesięcy.

Klasa 13a – Nowicjat. Klasa dla kotów, których rodzice nie są znani i dla kotów nie posiadających rodowodu. Taki kot może być wystawiany na wystawie międzynarodowej we własnym kraju po ukończeniu 10 miesięcy tylko raz i jest sprawdzany przez dwóch międzynarodowych sędziów FIFe. Aby umożliwić rejestrację kota zgodnie z rasą docelową, kot musi uzyskać ocenę Excellent zgodnie ze standardem dla rasy uznanej lub I zgodnie z proponowanym standardem dla rasy nieuznanej, pod czym muszą podpisać się obaj sędziowie.

Klasa 13b – Klasa kontrolna. Klasa dla kotów ras, które są w trakcie rozwoju, lub w przypadku których zezwala się na krzyżowanie międzyrasowe. Kot może być wystawiany w tej klasie na wystawie międzynarodowej we własnym kraju po ukończeniu 3 miesięcy. Koty są oceniane przez dwóch międzynarodowych sędziów FIFe. Aby umożliwić rejestrację kota zgodnie z rasą docelową, kot musi uzyskać ocenę Excellent zgodnie ze standardem dla rasy uznanej lub I zgodnie z proponowanym standardem dla rasy nieuznanej, pod czym muszą podpisać się obaj sędziowie.

Klasa 13c – Ustalenie kodu EMS. Klasa, w której kot jest sprawdzany przez dwóch międzynarodowych sędziów FIFe w celu ustalenia kodu EMS dla koloru lub innej cechy. W tej klasie kot nie otrzymuje oceny.

Klasa 14 – Kot domowy. Klasa dla kotów domowych, w której koty te są oceniane według standardu FIFe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s