Badania

Genetyczne podstawowe:
Wielotorbielowatość nerek (PKD) – wynik negatywny
Kardiomiopatia przerostowa (HCM) – wynik negatywny

Genetyczne dodatkowe:
Mukopolisacharydoza – wynik negatywny
Niedobór kinazy pirogronianowej – wynik negatywny
Choroba Niemann–Picka, typ C – wynik negatywny
Rdzeniowy zanik mięśni – wynik negatywny
Choroba Andersen – wynik negatywny
Gangliozydoza, typ 1 i 2 – wynik negatywny
Progressive retinal atrophy (PRA) – wynik negatywny
Hypokalemic polymyopathy – wynik negatywny

Grupa krwi A lub AB

Felv, Fiv – wynik negatywny

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s